Snarveier - Jerv

Registrerte jervekull i 2017

Her kan du følge med på registrerte kull med jervevalper i Norge i 2017 etter hvert som de meldes inn av Statens naturoppsyn (SNO). Tabellen holdes løpende oppdatert under registreringsperioden.

Rovdata vil levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober i år.

Det endelige resultatet kan skille seg fra tabellen under som følge av ytterligere arbeid i felt og kvalitetssikring av registreringsmaterialet.

Du kan lese mer om overvåkingen av jerv her.

Region Dato Fylke Kommune Status
Region 1        
Region 2        
Region 3        
  20.4.2017 Oppland Sør-Fron Dokumentert
Region 4        
Region 5        
  19.4.2017 Hedmark Stor-Elvdal Dokumentert
  19.4.2017 Hedmark Rendalen Dokumentert
  7.4.2017 Hedmark Engerdal Dokumentert
  5.4.2017 Hedmark Trysil Dokumentert
  4.4.2017 Hedmark Trysil Antatt
  22.03.2017 Hedmark Rendalen Dokumentert
Region 6        
         
Region 7        
  18.4.2017 Nordland Rana Antatt
  17.4.2017 Nordland Saltdal Antatt
Region 8        
         

 

Region 1: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder
Region 2: Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Vestfold
Region 3: Oppland
Region 4: Østfold, Oslo og Akershus
Region 5: Hedmark
Region 6: Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
Region 7: Nordland
Region 8: Troms og Finnmark


9 jervekull er registrert så langt.