Snarveier

Rovdyrsaker på nett

Vi har satt opp et søk i vår medieovervåker Retriever for å samle aktuelle saker om rovdyr for deg i dagens nettaviser. På listen nedenfor vil du finne saker relatert til overvåking av de fire store rovdyrene og kongeørn fra norske nettaviser det siste døgnet. Savner du noen saker? Tips oss gjerne på rovdata@rovdata.no

 • Spor av ulv observert i Fåvangfjellet ( 24 Feb 2018 )
  Gudbrandsdølen Dagningen: I Fåvangfjellet ved Bølhøgda er det dokumentert ferske spor av ulv, forteller rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn (SNO) i Oppland, Esben Bø. - Ulven har jagd villrein og sporene er bare et par dager gamle.
 • Gaupe som drepte sau skutt i Kvænangen ( 23 Feb 2018 )
  Avisen Agder: En gaupe som tok sau i Kvænangen i Troms, er drept. Gaupa ble skutt etter at den natt til fredag hadde vært inne i et fjøs og tatt to sauer.
 • Gaupa som drepte 25 sau fortsatt på rømmen: - Kan være hormonforstyrret ( 23 Feb 2018 )
  NRK Troms: Gaupa som drepte 25 sau natt til torsdag, har nå drept ytterligere to dyr. Gaupa har gått til angrep omtrent tre kilometer unna den første saueflokken den angrep. I dette tilfellet har gaupa vært inne i selve fjøset for å ta de to dyrene.
 • Gaupa kom inn i fjøset - tok to sauer ( 23 Feb 2018 )
  Nordlys: Jakten på gaupa er nå i gang. I natt tok gaupa to nye dyr - denne gangen inne i et fjøs.
 • Dyretragedien fortsetter ( 23 Feb 2018 )
  NRK Troms: Gaupa som drepte 25 sauer i Kvænangen natt til torsdag, har tatt livet av ytterligere to sauer.
 • Finnmark Bondelag krever at staten må ta større ansvar i jervejakta ( 23 Feb 2018 )
  iFinnmark: Etter at lisensjakta er over i Finnmark så er kun 3 av kvoten på 27 jerv skutt under ordinær jakt. Tallet på skutte jerv er svært lav, og gjør at jervebestanden i fylket vil fortsette å vokse om ikke staten tar ansvar.
 • Søker om å få erstattet færre rein ( 23 Feb 2018 )
  Miljødirektoratet: Reindriftsnæringa har søkt om å få erstattet ca. 20 000 færre dyr som tapt til fredet rovvilt de siste to driftsårene, sammenlignet med driftsåret 2014/2015.
 • Dyretragedie i Troms: - Sauer strødd over hele jordet ( 22 Feb 2018 )
  NRK: I natt starter jakt på gaupa som drepte 25 sauer i Kvænangen sist natt. De drepte dyrene er lagt ut som åte. Håpet er at gaupa kommer tilbake for å spise. Et eget skadefellingslag tar seg av jakta.
 • 24 sauer og lam drept av gaupe ( 22 Feb 2018 )
  NRK Troms: I Kvænangen i Nord-Troms er 24 lam og voksne sauer drept av gaupe, skriver Framtid i nord. Bonde Kurt Solheim fant dyrene strødd omkring da han våknet i dag tidlig. Han fant også gaupespor.
 • Nå er seks gauper felt i Oppland ( 22 Feb 2018 )
  Gudbrandsdølen Dagningen: OTTA: Onsdag ble to gauper felt i Oppland. Totalt er det til nå i vinter felt seks dyr. Av fellingskvota på sju, kan det siste dyret jaktes på i Gudbrandsdalen. Det var ei voksen hunngaupe som ble felt i Nordre Land.
 • Gaupejakt fra 1. februar ( 22 Feb 2018 )
  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Klima- og miljødepartementet har besluttet å opprettholde vedtaket til Rovviltnemnda i region 6 om å tillate kvotejakt på 27 gauper i Midt-Norge. Jakta startet 1. februar.
 • Ulvens opphav ut på internasjonalt anbud ( 22 Feb 2018 )
  Nationen: Stortinget har bedt om en kartlegging av norske ulvers genetikk. Nå har Miljødirektoratet sendt oppdraget ut på anbud.
 • Naturvernforbundet er kritisk til gaupejakta ( 21 Feb 2018 )
  Valdres: - Det lille overskuddet av gauper som lokalt finnes i Oppland og i Midt-Norge blir nå skutt fordi rovdyrnemndene og miljømyndigheten åpner for uforsvarlig høye jaktkvoter i disse to regionene, mener Naturvernforbundet.
 • - Morbid press på jerven ( 21 Feb 2018 )
  Altaposten: Myndighetene gir inntrykk av at antall jerv er mye større enn i virkeligheten, mener Naturvernforbundet. Hele den norske jervebestanden er ifølge Naturvernforbundet beregnet til 324 dyr. Av disse skal 113 dyr felles innen kort tid.
 • Lisensfelling av jerv avsluttet ( 21 Feb 2018 )
  Fylkesmannen i Buskerud: Perioden for lisensfelling av jerv gikk frem til og med 15. februar.
 • Ny utredning av ulvens genetikk ( 21 Feb 2018 )
  Miljødirektoratet: Miljødirektoratet går ut med en bred konkurranse om å levere en utredning av den norske ulvens genetiske bakgrunn, slik Stortinget har bedt om.
 • Naturvernforbundet krev slutt på hiuttak av jerv ( 21 Feb 2018 )
  Sunnmøringen: for å halde bestanden nede. Den omstridde metoden blir brukt i tillegg til vanleg lisensjakt. Vilt er vanlegvis freda i yngletida, men styresmaktene har gjort eit unntak for jerv.
 • Naturvernforbundet krever slutt på hiuttak av jerv ( 21 Feb 2018 )
  Nationen: for å holde bestanden nede. Den omstridte metoden brukes i tillegg til vanlig lisensjakt. Vilt er vanligvis fredet i yngletiden, men myndighetene har gjort et unntak for jerv.
 • Naturvernforbundet: Stans barbarisk avliving av jerv ( 21 Feb 2018 )
  NRK: Jerveunger som ikke har sett dagens lys tas ut av hiet og skytes. Det vil Naturvernforbundet ha en slutt på.
 • Ulveforvaltning i endring? ( 20 Feb 2018 )
  Nationen: Takk til dagleg leiar i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Åsmund Ystad, for belærande ord i Nationen 8. februar som kommentar til innlegget mitt i same avis 31. januar.
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka