Snarveier

Rovdyrsaker på nett

Vi har satt opp et søk i vår medieovervåker Retriever for å samle aktuelle saker om rovdyr for deg i dagens nettaviser. På listen nedenfor vil du finne saker relatert til overvåking av de fire store rovdyrene og kongeørn fra norske nettaviser det siste døgnet. Savner du noen saker? Tips oss gjerne på rovdata@rovdata.no

 • Bli med på ulvejakt i serbiske skoger ( 17 Feb 2018 )
  ABC Nyheter: - En enkel jeger har i praksis ingen sjanse til å drepe en ulv, bare en organisert jakt kan gi resultater, mener ulvejeger.
 • NINAs ulveforskere har sviktet sin samfunnsoppgave som nøytrale kunnskapsleverandører ( 17 Feb 2018 )
  Resett: Alle ulveforskere er enige om at den opprinnelige norsk/svenske ulvestammen ble utryddet en gang på 1970-tallet. Den nærmeste ulvestammen var da den utrydningstruete finske stammen, som bestod av 20-30 ulver helt sørøst i landet.
 • Åtte jerver er felt ( 17 Feb 2018 )
  Trønderbladet: Lisensjakta på jerv er blitt avsluttet. Lisensfellinga av jerv ble avsluttet 15. februar fordi tispekvoten var fylt. I region 6 kunne det felles 16 jerver, og det ble felt 8 jerver. Alle ble felt i Trøndelag, og 7 av jervene var tisper.
 • Færre jerv skutt ( 16 Feb 2018 )
  P4: 40 jerver ble skutt i løpet av årets periode for lisensfelling. Det er bar en liten del av kvoten på 113 dyr. Det er også en reduksjon fra forrige sesong da det ble felt 69 dyr.
 • Nesten halvering i jerver skutt i år ( 16 Feb 2018 )
  Avisen Agder: Av en kvote på 113 dyr ble det felt 40 jerver i løpet av årets periode for lisensfelling av jerv. Det er også en betydelig reduksjon fra 2017.
 • Ekstraordinære uttak av jerv våren 2018 ( 16 Feb 2018 )
  Miljødirektoratet: I samsvar med Stortinget sitt rovviltforlik gjennomfører Miljødirektoratet ekstraordinære uttak av jerv i visse område denne våren. Målet er å redusere jerveskadar på sau og tamrein. Så langt i år er fem jervar felt i ekstraordinære uttak.
 • Resultatet av jervejakta nesten halvert fra i fjor ( 16 Feb 2018 )
  Nationen: Det er skutt 40 jerver lisensjakta i vinter. Kvota var på 113 dyr. Lisensjakta på jerv varte fra 10. september fram til og med 15 februar. I løpet av denne perioden er det felt til sammen 40 jerv i Norge, melder Miljødirektoratet.
 • 40 jerver felt i lisensfellingsperioden ( 16 Feb 2018 )
  Miljødirektoratet: Færre jerver felt på lisensfelling har sammenheng med en nedgang i jervebestanden. Miljødirektoratet vil framover vurdere behovet for ekstraordinære uttak fortløpende.
 • - I løpet av fem år har gaupa gått fra å være sårbar til sterkt truet ( 15 Feb 2018 )
  iFinnmark: I Finnmarken 31.01. klager leder i rovviltnemda, John Karlsen på at gaupejakta er avlyst. Det hevdes at «rovviltnemnda fastsatte en kvote på 5 dyr i oktober» og at Miljødirektoratet har «opphevet vedtaket». Det er feil.
 • Tre fylkesbondelag samarbeider om rovviltforvaltning ( 15 Feb 2018 )
  Norges Bondelag: Deltakere på fellesmøtet i Trondheim 13.
 • SNO har merket ulv i tre revirer ( 15 Feb 2018 )
  Miljødirektoratet: Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn har til nå merket ti ulver i 2018. Klima- og miljødepartementet har bedt om at ulvene forvaltningsmerkes for å vurdere skadepotensialet hos ulver født i norske revir.
 • Samfunnstopp ( 14 Feb 2018 )
  iFinnmark: Den eneste avisa som har definert denne høyretoppen ved navn er avisen Sagat. Ære være Sagat for det. Dette viser til fulle at den øvrige pressa er styrt av høyrekrefter og forsvarer disse politikere helt og fullt.
 • Ekstraordinær båndtvang ( 13 Feb 2018 )
  Rørosnytt: Av hensyn til hjorteviltet, og spesielt en stor rådyrbestand, er det fra dags dato innført ekstraordinær båndtvang i Røros kommune. Vedtaket gjelder alt område under tregrensa i hele kommunen.
 • Ekstraordinær båndtvang i Røros ( 13 Feb 2018 )
  Nea Radio: Mye snø gjør det svært utfordrende og belastende for hjorteviltet i kommunen. Av hensyn til hjorteviltet, og spesielt en stor rådyrbestand, er det innført ekstraordinær båndtvang i Røros kommune.
 • Myten om jihadistene ( 12 Feb 2018 )
  Dagen: Rapporten, som er publisert av den kanadiske etterretningstjenesten (Canadian Security Intelligence Service) har undersøkt bakgrunnen til hundre radikale islamister som har har deltatt eller forsøkt å delta i voldelig terror,
 • Vil skyte fleire gauper ( 11 Feb 2018 )
  NRK Møre og Romsdal: Tingvoll kommune har ifølgje Tidens Krav bedt Rovviltnemnda om å få skyte endå ei gaupe. Jakta blei stoppa tidlegare i veka då kvoten på to dyr er fylt.
 • Vil skyte flere gauper ( 11 Feb 2018 )
  Tidens Krav: Tingvoll kommune har bedt Rovviltnemnda i Region 6 om å tildele minst én gaupe for felling på Tingvollhalvøya av kvoten for ekstra dyr i 2018.
 • Sundbys store dilemma: - Hadde lyst til å bryte med taktikken ( 11 Feb 2018 )
  NRK: PYEONGCHANG (NRK): At Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund forholdt seg lojale mot taktikken, er noe av det største for landslagstrener Tor-Arne Hetland. Alle går for egne sjanser.
 • Dette har jegerane klart åtte gonger sidan 2000 ( 10 Feb 2018 )
  NRK: 75 jervar er drepne i region 1 på Vestlandet dei siste 18 åra. Åtte av dei er skotne av jegerar under ordinær jakt, medan Statens naturoppsyn (SNO) har avliva storparten av resten på storsamfunnet si rekning. Er det då vits med lisensjakt?
 • En ulvevalp i Mangenflokken ble merket i Nes ( 10 Feb 2018 )
  Raumnes: En av valpene i Mangenreviret ble bedøvet og merket innenfor Nes-grensa før helgen.
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka