Snarveier

Følg DNA-registreringen av ulv!

Publisert 17.11.2017

Rovdata åpner i dag et nytt tilbud for publikum som er interessert i overvåkingen av ulv. I vår nye ulveteller kan du følge med på ulvene som vi registrerer med DNA-prøver i overvåkingssesongen. Ulvetelleren oppdateres fortløpende!

Ledertispa (V569) og en valp fotografert i september i år i Kynnareviret ved Elverum. Foto: Viltkamera.nina.no
Ledertispa (V569) og en valp fotografert i september i år i Kynnareviret ved Elverum. Foto: Viltkamera.nina.no

Rovdata analyserer årlig hår- og ekskrementprøver fra ulv som samles inn i felt, samt vevsprøver av døde ulver. Prøvene samles inn av feltmannskaper tilknyttet Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Innlandet (HINN). Feltmannskapene tar også imot prøver fra publikum som ønsker å bidra i overvåkingen.

Etter endt analyse hos Rovdata legges alle prøvesvar i Rovbase.

Følg innleverte prøver

Fra og med i dag vil du holdes løpende orientert om alle ulver som Rovdata har registrert med DNA i vår nye ulveteller (lenke).

– Med ulvetelleren utvider vi vår service til publikum. Vi vil under overvåkingssesongen fra 1. oktober til 31. mars fortløpende oppdatere telleren etter hvert som analysene blir klare. Der vil man finne informasjon om individ-ID, hvilket revir ulven hører til, dens sosiale status (lederdyr eller valp), og der det er mulig, hvilket revir ulven er født i, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Ulvetelleren gjør det enda enklere for publikum å følge med på arbeidet som gjøres.

I gang med telling av ulv

Den siste tidens snøfall har ført til gode sporingsforhold og mye feltaktivitet flere steder. I Norge kartlegger vi antall ulver i landet ved hjelp av sporinger på snø og innsamling av prøver for DNA-analyser, og alle registrerte ulver regnes med i bestandstallene.

Det er siden 1. oktober registrert 39 ulv fra DNA. (se ulveteller)

Det er i samme periode samlet inn DNA fra årsvalper i sju revir i Norge. Dette gjelder revirene Osdalen, Julussa, Letjenna, Kynna, Hobøl, Slettås og i et nytt revir i Elverum- og Vålerområdet. Det er før registreringssesongen også samlet inn DNA fra årsvalper i Mangen og Østmarka.

Ny foreløpig status hver måned

Som tidligere år vil Rovdata i overvåkingssesongen gi ut foreløpige statusrapporter underveis, men nytt av året er at disse vil komme i en nettbasert løsning. Hver måned fra desember til april gir vi en oppdatert status fra registrerte ulverevir på denne siden (lenke). Siden oppdateres første gang i desember.

– Akkurat som de tidligere foreløpige statusrapportene, vil den nye løsningen gi et sammendrag av det som til da er foreløpig registrert og kartlagt om ulvenes status i Norge, og hvor det fortsatt gjelder å få inn mer kunnskap. Her kobler vi sammen innsamlet kunnskap fra DNA med informasjon fra sporing og øvrige overvåkingsdata fra felt, sier Kindberg.

Et viktig poeng med de foreløpige statusrapportene er å vise publikum hvor det er samlet inn mye kunnskap om ulv, og hvor feltarbeidet bør intensiveres, både med innmeldinger fra publikum og ved sporinger fra SNO og Høgskolen i Innlandet.

Ønsker tilbakemeldinger

Til sammen skal den nye ulvetelleren og de månedlige statusrapportene gi publikum, media og andre interesserte enda bedre innsikt i overvåkingsarbeidet som gjøres på ulv.

– Vi håper at løsningen blir godt mottatt og flittig brukt av de som ønsker å følge med under overvåkingssesongen. Vi tar også gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som dere måtte ha på den nye løsningen. Disse kan sendes på e-post til rovdata@rovdata.no, sier nettredaktør Jan Arne Stokmo i Rovdata.

Det ble vinteren 2016-2017 registrert 54-56 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser og minst 51-56 ulver i revir på grensen mellom Norge og Sverige, altså totalt 105-112 ulver med helt eller delvis tilhold på norsk areal.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange ulverevir, valpekull og individer i landet og grenserevir er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • Overvåkingssesongen varer hovedsakelig fra 1. oktober til 31. mars, men det er fortsatt mulig å kartlegge revirgrenser ut april måned.

  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet som underleverandør.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring av sammenstilling av data på landsbasis i månedsrapporter og en endelig sluttrapport i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

  • Høgskolen i Innlandet utfører på oppdrag fra Rovdata også kvalitetssikring og sammenstilling av data, månedlige oppdateringer av bestandsstatus, samt endelig bestandsstatus i Norge og Skandinavia i samarbeid med Viltskadecenter i Sverige.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 17.11.2017 15.57.19

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka