Snarveier

Det er registrert flere jervekull i Skandinavia

Publisert 01.11.2017

Selv om det er påvist færre kull med jervevalper i Norge det siste året, har antallet økt på skandinavisk nivå. Årsaken er at det er registrert betydelig flere jervekull i Sverige i år.

Viltkamerafoto: Statens naturoppsyn (SNO)
Viltkamerafoto: Statens naturoppsyn (SNO)

Mens det i Norge i år er registrert 40 jervekull og en nedgang på 20 prosent fra i fjor, er det i Sverige registrert en økning på hele 67 prosent i samme periode.

– Det er i vår registrert til sammen 137 jervekull i Skandinavia, og det er 27 prosent flere enn i fjor. Økningen har skjedd i Sverige der det er påvist 97 kull i år mot 58 i fjor. Antallet kull i vårt naboland er dermed omtrent tilbake på 2015-nivå, da det ble påvist 95 kull i landet, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Med 137 registrerte kull i år mot 108 kull i fjor, har antall registrerte kull i Skandinavia steget igjen etter nedgangen på 33 prosent fra 160 kull i 2015 til 108 kull i fjor.

Omfattende feltarbeid

Det er hovedsakelig Statens naturoppsyn (SNO) i Norge og Länsstyrelsene i Sverige som gjennomfører de årlige registreringene av jervekull i felt.

Det innsamlede feltmaterialet blir deretter kvalitetsikret av Rovdata her hjemme og Viltskadecenter i vårt naboland.

846 voksne jerver

Ut fra antall registrerte jervekull beregner Rovdata hvor mange voksne jerver over ett år det er i bestanden. Modellen vi bruker tar blant annet hensyn til at det varierer hvor mange tisper som føder valper hvert år. Vi anvender et treårig snitt av antall registrerte jervekull til beregningene, for å ta hensyn til andre faktorer, som varierende mattilgang og registreringsforhold, som også kan påvirke hvor mange kull som registreres.

– Ut fra antall kull i perioden 2015-2017 har vi beregnet den skandinaviske bestanden til 846 voksne jerver i 2017, og det er omtrent det samme som i fjor. Den norske delen av bestanden teller 324 voksne individer mens den svenske bestanden er på 522 voksne individer. I Norge betyr det en nedgang i antall individer på 7 prosent fra i fjor, mens det er en økning på fem prosent i Sverige, forklarer Kindberg.

Laveste antall siden 2002

Det er med 40 kull i Norge i år ikke registrert færre kull i landet siden 2002. Bestanden er likevel omtrent på det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervekull som Stortinget har bestemt.

Alle rovviltregioner i Norge med påviste jervekull, med unntak av region 5 Hedmark og region 1, som består av Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, ser en nedgang i antall registrerte kull sammenlignet med 2016.

Du kan lese mer om det i denne nyhetssaken: Laveste antall jervekull siden 2002

Økning i nesten alle län

I Sverige er det derimot en økning i antall påviste jervekull i alle län siden i fjor, bortsett fra i Västernorrland, der det er registrert like mange kull som i fjor.

Du kan lese hele rapporten fra årets overvåkingssesong her:

Eklund, A., Mattisson, J., Höglund, L. & Tovmo, M. 2017. Inventering av järv 2017. Bestandsovervåking av jerv i 2017. Bestandsstatus for store rovdyr i Skandinavia. Beståndsstatus för stora rovdjur i Skandinavien. 3-2017. 31 s.

Fakta om overvåkingen av jerv i Skandinavia:

  • Jerven i Skandinavia lever uavhengig av landegrenser og overvåkes derfor med felles retningslinjer og metodikk i Norge og Sverige.
  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av jerv i Norge mens Naturvårdsverket har ansvaret i Sverige.
  • Overvåkingen i Norge blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet.
  • Jervebestanden i Skandinavia blir overvåket ved å telle hvor mange valpekull som blir født hvert år og ved å analysere DNA fra innsamlede ekskrementer og hår fra arten.
  • Resultatene blir blant annet brukt til å beregne størrelsen på bestanden og hvordan den utvikler seg over tid.
  • Statens naturoppsyn (SNO) kontrollerer gamle og nye hiplasser i Norge på leting etter valpekull fra februar og utover våren og sommeren hvert år.
  • SNO står også for innsamlingen av ekskrementer og hår i felt i Norge, og mottar og oversender også prøver som har blitt samlet inn av andre.
  • Tilsvarende feltarbeid blir i Sverige utført av feltpersonell hos Länsstyrelsene.
  • Resultatene fra begge land blir årlig sammenstilt i en felles skandinavisk rapport.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 01.11.2017 13:00:34

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka