Snarveier

Hannulven i Østmarka kom fra Slettåsreviret

Publisert 09.03.2017

Rovdata har analysert innsamlete skitprøver fra ulv i Østmarka og resultatene viser at den nye hannen i reviret er født i Slettås i 2015.

To ulver fotografert sammen i Østmarka 14. februar 2017. Foto: http://viltkamera.nina.no/
To ulver fotografert sammen i Østmarka 14. februar 2017. Foto: http://viltkamera.nina.no/

Rovdata har tidligere omtalt den nye hannen i Østmarkareviret utenfor Oslo (V605), som har slått seg sammen med tispa (V572) i reviret. (Lenke til nyhetssak)

Et viltkamera tilhørende Norsk institutt for naturforskning (NINA), som er utplassert i Lørenskog, fanget de to ulvene sammen på film 14. februar i år. DNA-analyser av innsamlete skitprøver i området avslører nå hvor hannen stammer fra.

Kommer fra Slettås

– DNA-analysene viser at den nye hannen er født i Slettåsreviret i Hedmark i 2015. Hannulven er tidligere identifisert fra analyserte DNA-prøver samlet inn i fødereviret i fjor vinter og vår, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Rovdata har de siste dagene analysert 20 prøver samlet inn i Østmarkaområdet i vinter, som gav treff på både den nye hannen og tispa i reviret.

De siste ukene er det kommet inn meldinger om revirmarkeringer i Østmarka, som betyr at det kan bli født valper i reviret til våren.

(Saken fortsetter under kartet)

Ulvehannen har vandret fra Slettåsreviret i Hedmark til Østmarkareviret, like utenfor Oslo. Kart:Rovdata

Etterkommere av Galvenhannen

DNA-analysene viser at tispa og den nye hannen i reviret er henholdsvis tippoldebarn og oldebarn av Galvenhannen, som var en finskrussisk immigrant som over flere år (2008-2015) fikk valper i Gävleborgs län i Sverige. Spredning av hans gener til nye generasjoner reduserer innavlsgraden i den skandinaviske ulvebestanden, som er sterkt preget av innavl

Ulvetispa i Østmarka er spesielt sterkt innavlet, og er et resultatet av en parring mellom far (V408) og datter (V505) (Lenke til nyhetssak). Hun og hennes to brødre ble gående alene i reviret etter at moren ble skutt i nødverge (lenke til nyhetssak) og faren ble avlivet av dyrevelferdshensyn (lenke til nyhetssak).

Viktige bidrag fra publikum

– I Østmarka har flere privatpersoner bidratt med prøver for DNA-analyser, som har gitt et viktig bidrag til overvåkingen av ulv. DNA-analyser av skitprøver bidrar til å kartlegge opprinnelse og slektskap til ulvene i Østmarka og Skandinavia for øvrig, og vi er takknemlige for de bidrag som blir gitt og den jobben som mange legger ned i felt, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Overvåkingen av ulv i Norge pågår fortsatt for fullt og du har fortsatt mulighet til å bidra.

– Vi oppfordrer alle til rapportere inn observasjoner av ulv eller funn av spor eller skitprøver. Dette kan gjøres til en lokal rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO) (lenke) eller via rapporteringssystemet Skandobs, på nett (lenke) eller app (lenke), avslutter Kindberg. 

Neste foreløpige statusrapport fra overvåkingen av ulv skal være klar 15. april.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet og samarbeider med Høgskolen i Innlandet, som underleverandør til feltovervåkingen av ulv i Norge.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner i Rovdata:

Sist oppdatert: 09.03.2017 14:25:00

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka