Snarveier

Har oppdaget genetisk viktig ulv

Publisert 08.12.2015

Den skandinaviske ulvebestanden er sterkt innavlet og stammer fra kun sju ubeslektede individer. Nå kan en åttende ulv være på vei til yngleområdet i Skandinavia og bidra med friske gener. Rovdata følger situasjonen og ber publikum melde fra om ulveobservasjoner.

Ulv. Illustrasjonsfoto: Kjartan Trana/Rovdata
Ulv. Illustrasjonsfoto: Kjartan Trana/Rovdata

Hannulven er påvist gjennom DNA-analyser av to urinprøver som ble samlet inn i Härjedalen kommune i Jämtland 17. og 18. november i år. Det er i samme periode (16. – 19. november) meldt inn både spor og synsobservasjoner av det som antas å være den samme ulven.

– Dette er en ulv som kan tilføre friske gener til den svært innavlede skandinaviske ulvebestanden, og den betraktes derfor som genetisk viktig. Rovdata vil ha fokus på om ulven dukker opp blant innsamlede DNA-prøver i tiden framover, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Kan være i Norge

Hannulven er foreløpig kun registrert i Sverige, men ulv er kjent for å kunne tilbakelegge store distanser.

– Dette er en hannulv på leting etter make, og da kan han være på vei mot mer sentrale områder av bestanden. Bare i løpet av de fire dagene han ble registrert i Härjedalen, vandret han cirka fem mil sørover i retning den ynglende delen av bestanden, sier Flagstad.

– Vi vet ikke hvor den befinner seg akkurat nå, så i praksis kan den dukke opp hvor som helst, også i Norge, fortsetter han.

Rovdata ber publikum melde fra til nærmeste rovviltkontakt i Statens naturoppsyn (SNO) eller dele observasjoner i Skandobs om de observerer ulv eller kommer over spor og andre sportegn, som ekskrementer.

Kartet viser hvor hannulven ble registrert i Jämltland i Sverige i november. De gule stjernene viser hvor urinprøvene ble samlet inn. De grå stjernene viser hvor det er gjort synsobservasjoner av ulven eller funnet spor etter den. Kart: Rovdata.


Ekstrem innavl

Den skandinaviske ulvebestanden kunne lenge tilbakeføres til kun tre individer, som hadde vandret inn fra Finland-Russland. I 2008 kom ytterligere to ulver vandrende inn fra øst, og i 2013 ble det registrert ytterligere et ulvepar fra øst.

– Siden bestanden kan føres tilbake til kun sju ulver er den ekstremt innavlet. Våre data viser at lav genetisk variasjon gir effekter som redusert reproduksjon og lavere valpeoverlevelse, forklarer Flagstad.

Fortsatt i vekst

Det ble forrige vinter påvist til sammen 33-35 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser, i tillegg til minst 40 ulver i grenserevir på begge sider av riksgrensen mellom Norge og Sverige. På skandinavisk nivå regnes bestanden fortsatt å være i vekst, fra 400 ulver vinteren 2013-2014 til cirka 460 dyr sist vinter.

Vinterens overvåking av ulv er allerede godt i gang, og Rovdata vil i midten av desember gi en foreløpig statusrapport fra feltarbeidet. En endelig rapport fra vinterens overvåking vil først være klar 1. juni neste år.

Kontaktperson:

Sist oppdatert: 08.12.2015 10.06.28

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka