Snarveier

To ulvekull er påvist

Publisert 10.06.2014

Årets to første kull med ulvevalper er påvist. Valpene er registrert i det helnorske Julussa-reviret i Hedmark og i grensereviret Rotna, som er i Hedmark og Värmland i Sverige.
En av årets valper i Rotna-reviret Foto © SKANDULV/HH-Evenstad
En av årets valper i Rotna-reviret Foto © SKANDULV/HH-Evenstad

– Ulvevalpene i Julussa-reviret er det første kullet som er registrert i et helnorsk revir i år, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Stortinget har satt et bestandsmål på tre ulvekull innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv hvert år.

– Julussa-revirets utstrekning har i vinter og tidligere vintre vært både innenfor og utenfor forvaltningsområdet, men det har i alle år vært mer innenfor og er derfor regnet inn i Stortingets målsetting, forteller han. (lenke til nyhetssak Ulvemålet er nådd)

Funnet ved radiomerking

Ulv i Skandinavia føder valper sist i april og tidlig i mai, og valper lar seg som regel ikke påvise før snøen faller den påfølgende vinteren. Årsaken til at disse to kullene er funnet allerede nå skyldes radiomerking i regi av forskningsprosjektet SKANDULV.

– Vi følger radiomerkede ulver i både Julussa og Rotna og kunne ved hjelp av GPS-posisjoner fra voksne ulver lokalisere valpene, sier Petter Wabakken i SKANDULV.

– I Julussa fant vi fire valper, hvorav tre tisper og en hann, og alle i kullet er trolig funnet. I Rotna-reviret ble det funnet en tispevalp og en valp til ble sett, men det kan også være flere valper i Rotna, sier han.

Bestandsmålet nådd i fjor


Vinterens overvåking av ulv i Norge er nå avsluttet, og i 2013 ble Stortingets bestandsmål for ulv nådd for fjerde året på rad. Det ble født valpekull i Julussa-reviret og i Letjenna-reviret i Hedmark og i Østmarka-reviret utenfor Oslo.

– Om bestandsmålet for ulv oppnås også i år gjenstår å se, og Rovdata vil formidle nye resultater fra bestandsovervåkingen så snart nye funn blir gjort, sier Kjørstad.

Med bakgrunn i vinterens sporinger forventes det at to til fire valpekull kan være født i år i helnorske ulverevir innenfor området med mål om yngling.

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 10.06.2014 09.27.01

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka