Snarveier

Ulvemålet er nådd

Publisert 06.05.2014

Det er nå bekreftet at Stortingets bestandsmål for ulv ble oppnådd i fjor. Målet er dermed nådd for fjerde året på rad.
Ulv Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i innhegning i Namsskogan Familiepark.
Ulv Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning. Bildet er tatt under kontrollerte forhold i innhegning i Namsskogan Familiepark.

Resultatet kommer fram i en fersk rapport som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata.

Har registrert tre ulvekull

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år.

Overvåkingen har tidligere bekreftet at det ble født valpekull i Letjenna-reviret i Hedmark og i Østmarka-reviret utenfor Oslo i fjor, som begge i sin helhet er i Norge og innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Det har imidlertid vært noe usikkerhet rundt utstrekningen til Julussa-reviret i Hedmark.

– Det er tidligere påvist at det ble født valper i dette reviret i fjor, men det har gjenstått å avklare om reviret er mest innenfor eller utenfor forvaltningsområdet for ulv i Norge, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Hvor mye av reviret som er utenfor og innenfor forvaltningsområdet er avgjørende for om flokken skal regnes inn i Stortingets målsetting eller ikke.

51 prosent innenfor

Etter at alle innsamlede data fra vinterens registreringer i reviret er gjennomgått, kan man slå fast at reviret er mest innenfor forvaltningsområdet, og bestandsmålet er dermed oppnådd for fjerde året på rad.

– Beregningene av arealbruken til ulvene i Julussa i vinter viser at reviret er 51 prosent innenfor forvaltningsområdet. Dette er dermed tredje året på rad med samme prosentandel innenfor, forteller Petter Wabakken, prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

Revirgrensene til ulver som har etablert seg i et område blir kartlagt fra 1. oktober til 30. april hvert år. I denne perioden er det mulig å spore ulvene på snø, og revirenes størrelse og utstrekning blir slått fast ut fra den totale mengden med sporinger på snø og DNA-analyser som foreligger når registreringssesongen er over.

Anvendte GPS-data

Med i beregningsgrunnlaget var også GPS-posisjoner fra halsbånd som lederparet i Julussaflokken er merket med. Paret ble i vinter radiomerket av forskningsprosjektet Skandulv.

– Data fra radiomerkede ulver gir meget nøyaktige svar på arealbruk, og disse dataene fra forskningen vil også komme bestandsovervåkingen til gode fremover, sier Wabakken.

 
Kartet viser kartlagte revirgrenser for Julussareviret i Hedmark henholdsvis vinteren 2012/2013 (blått) og vinteren 2013/2014 (rødt). De nordligste deler av forvaltningsområdet for ulv er også vist (rosa). Kart © Høgskolen i Hedmark

 

Les rapporten fra bestandsovervåkingen av ulv her:

Ulv i Norge pr. 30. april 2014. Foreløpige konklusjoner for vinteren 2013/2014. Rapport 7

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 06.05.2014 11.09.16

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka