Snarveier

Har påvist ulvekull i Julussa-reviret

Publisert 20.01.2014

Snøfall har satt forskerne på sporet av ulvene i det helnorske Julussa-reviret, og det er nå bekreftet at det ble født ett valpekull i reviret i fjor. Så langt i vinter er det dermed dokumentert to ulvekull i helnorske revir.
Urinmarkering registrert under sporing ved en tidligere anledning i Julussa-reviret. Arkivfoto © Erling Maartmann/Høgskolen i Hedmark
Urinmarkering registrert under sporing ved en tidligere anledning i Julussa-reviret. Arkivfoto © Erling Maartmann/Høgskolen i Hedmark

Snøen har dalt ned over hele yngleområdet for ulv i Norge i det siste, og skapt gode sporingsforhold for feltmannskapene fra Høgskolen i Hedmark, (HiHm), som overvåker ulven i Norge på oppdrag fra Rovdata. I Julussa-reviret nordøst for Rena i Hedmark er en ulveflokk på 8-9 dyr sporet cirka halvannen mil under perfekte snøforhold, og det er nå ingen tvil om at det ble født valper i reviret i 2013.

– Sporingene bekrefter tidligere mistanker om at det ble født ett ulvekull i reviret i fjor. Sammen med ulvekullet som tidligere i vinter ble bekreftet født i Østmarka rett utenfor Oslo, er det dermed så langt dokumentert at det ble født to ulvekull i helnorske revir i fjor, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år. Målet ble nådd både i 2010, 2011 og 2012, men det er fortsatt ikke avklart om målet ble nådd også i fjor.

Følger Letjenna-reviret tett

Snøfallet den siste tiden har lettet arbeidet med å overvåke ulv i felt og sporingene på snø pågår for fullt i mange områder.

Det er sterk mistanke om at det ble født ulvekull i det helnorske Letjenna-reviret i fjor og sporingsaktiviteten vil intensiveres blant annet i dette området fremover.

– Vi vil følge opp dyrene i Letjenna ved sporing i dag og de nærmeste dagene med mål om å avklare om det er valper i reviret, og dermed det tredje ulvekullet i helnorske revir i fjor, sier Wabakken.

Han håper at alle som har meldinger om spor eller observasjoner av ulv melder i fra til høgskolen, Statens naturoppsyn eller registrerer observasjonene i Skandobs. Dette gjelder spesielt der det er mistanke om at ulv kan ha ynglet i fjor.

Har påvist 40-56 ulver – så langt

Overvåkinga av antall ulv og valpekull i Skandinavia foregår hver vinter i perioden fra 1. oktober til 28. februar. Foreløpig siste statusrapport fra arbeidet kom 15. januar, og det var da påvist 40-56 ulver i Norge. 24-35 av disse var kun bekreftet på norske side av riksgrensen mot Sverige.

– Dette er foreløpige tall og overvåkingen pågår fortsatt. Ytterligere sporinger på snø og DNA-analyser vil gi en oppdatert status utover vinteren, sier Kjørstad i Rovdata.

Rovdata og Høgskolen i Hedmark vil publisere endelig statusrapport for ulv i Skandinavia vinteren 2013-2014 cirka 1.september i år.

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 20.01.2014 15:21:11

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka