Snarveier

Bekrefter helnorsk ulvekull i Julussa

Publisert 10.02.2012

Rovdata har ved hjelp av DNA-prøver påvist at det ble født et helnorsk ulvekull i Julussa-reviret i 2011.
Ulv Foto © Lars Gangås
Ulv Foto © Lars Gangås

– Rykende ferske analyser av DNA-prøver viser at ulveparet som holder til i reviret fikk et valpekull i fjor, forteller Øystein Flagstad, som er genetiker i Rovdata.

To helnorske kull – så langt

Det er dermed foreløpig påvist to helnorske ulvekull i Norge i 2011. Fra før er det bekreftet et helnorsk kull i Slettås-reviret innenfor ulvesonen.

I Norge har Stortinget slått fast et bestandsmål på tre helnorske ulvekull innenfor forvaltningsområdet for ulv hvert år.

– Det er født flere kull i Julussa-reviret det siste tiåret og vi har fra sporingen på snø i vinter hatt indikasjoner på at det ble født ett nytt kull i fjor, som nå er bekreftet ved hjelp av DNA-analysene, sier Petter Wabakken, prosjektleder hos Høgskolen i Hedmark.

Tilfører friske gener

Vinteren 2010/2011 ble det påvist et revirmarkerende par i Julussa-reviret, og hannen viste seg å være den samme som foregående vinter, mens DNA-analysene viste at tispa var ny. Hun var et avkom fra Kynna-reviret, og har en finsk-russisk hann som far.

Ifølge Flagstad i Rovdata er dette det femte bekreftede kullet i Skandinavia der en av foreldrene er avkom av immigrantene i Galven eller Kynna. 

– At disse førstegenerasjons immigrantene etablerer seg og får avkom er helt avgjørende for å redusere det høye innavlsnivået i bestanden, sier han.

Kan finne flere kull

Videre sporing utover vinteren vil avgjøre om det ble født flere ulvekull i Norge i fjor. Det gjenstår for eksempel fortsatt å avklare om Aurskog-reviret, der en familiegruppe med ulvevalper ble fotografert i høst, er et helnorsk revir.

– Nye meldinger om ulv, fortsatt sporing og DNA-analyser vil utfylle oversikten over ulver i Skandinavia utover vinteren, sier Wabakken.

Ny foreløpig statusrapport fra sporingen og kartleggingen av ulv i Norge denne vinteren er ventet i midten av neste uke.

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av bestandsovervåkingen av stasjonære og ynglende ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp streifdyr og de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 10.02.2012 14:10:16

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka