Snarveier

Har bekreftet ett helnorsk ulvekull

Publisert 27.01.2012

Sporing på snø denne vinteren viser så langt at det ble født et ulvekull i det helnorske Slettås-reviret i fjor. To andre mulige helnorske kull er også til vurdering.

Ulv Foto © John Linnell
Ulv Foto © John Linnell

Det viser en ny foreløpig statusrapport fra sporingen og kartleggingen av ulv i Norge denne vinteren.

Kull påvist i Slettås

– Det er bekreftet et nytt ulvekull i Slettås-reviret innenfor ulvesonen i Norge. Det er også fortsatt indikasjoner på at det er født et ulvekull i det helnorske Julussa-reviret nord i ulvesonen. I tillegg gjenstår det å avklare om ulvevalpene som er født i Aurskog-reviret er født inn i et helnorsk revir, forklarer Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

I Norge har Stortinget slått fast et bestandsmål på tre helnorske ulvekull innenfor forvaltningsområdet for ulv hvert år.

44 til 50 ulver innom Norge

Det blir hver vinter kartlagt hvor mange ulv det er i Skandinavia i perioden fra 1. oktober til 28. februar. Per 25. januar i år er det så langt registrert 44 til 50 ulver på sporsnø innenfor Norges grenser, fordelt på fire fylker på Østlandet. 18 til 24 av disse ulvene har kun tilhold i Norge mens 26 av dem har deler av sitt leveområde også i Sverige.

– Fire av de helnorske ulvene er skutt nå i januar, slik at antallet helnorske ulver er redusert til 14 til 20 ulver. 12 til 16 av disse er sporet innenfor den norske ulvesonen mens de resterende to til fire ulvene er påvist utenfor, forklarer Kjørstad.

Kan ha sporet Aurskog-kull

I løpet av de siste dagene er det sporet flere ulver på et lite område øst i Akershus. Ifølge Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, kan dette være første bekreftelse på sporsnø av det påviste ulvekullet i Aurskog-reviret.

– Dette kan alternativt være spor fra et kull hos naboene i Eidskog-reviret, der Galventispa ble påvist i et par i fjor vinter. Det er ingen umulighet at det kan være født ett kull i Eidskog-reviret da det var et par der sist vinter, sier han og avventer ytterligere sporinger og analyser utover vinteren.

Ingen kull i Linnekleppen-reviret

Det er så langt ingen indikasjoner på at det ble født et nytt ulvekull i det tidligere helnorske Linnekleppenreviret i fjor, hvor det ble påvist valpekull både i 2009 og 2010.

– Dette er i tråd med hva vi forventet, siden både sporinger og DNA-analyser sist vinter ga indikasjoner på at mor til valpene var borte. Faren til de tidligere ulvekullene er imidlertid fortsatt i live. Han er i vinter påvist ved DNA-analyse på svensk side i det tilgrensende Dals Ed-Haldenreviret. Det er foreløpig uklart om han har forlatt sitt gamle revir for godt eller om dette er en utvidelse av Linnekleppen-reviret, sier Wabakken.

Nye meldinger om ulv, fortsatt sporing og DNA-analyser vil utfylle oversikten over ulver i Skandinavia utover vinteren.

 
Kartet viser foreløpig utbredelse av fem ulverevir i Norge og seks revir som dekker arealer på begge sider av riksgrensen per 25. januar denne vinteren. Ulvekull er påvist i alle grønne revir.

Les hele rapporten fra Høgskolen i Hedmark her:
Ulv i Norge per 25. januar 2012 Foreløpige konklusjoner for vinteren 2011/2012 Rapport 2

Fakta om overvåkingen av ulv:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revirer.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark på Evenstad er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for koordinering og kvalitetssikring av bestandsovervåkingen av stasjonære og ynglende ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp streifdyr og de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

Kontaktpersoner:

Morten Kjørstad, leder i Rovdata, tlf. 73 80 14 74/977 30 830
Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Hedmark, tlf. 970 44 518
Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata, tlf. 73 80 15 41/917 18 309

Sist oppdatert: 27.01.2012 17:03:38

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka