Snarveier

De fleste ulver som felles i Norge kommer fra Sverige

Publisert 01.02.2017

DNA-analyser har gjennom flere år vist at de aller fleste ulver som registreres døde utenfor ulvesonen i Norge er født i helsvenske revir eller i grenserevir. En oppdatert oversikt over døde ulver fra Rovdata viser at dette mønsteret gjelder fortsatt.

Født i Norge: Ulven som ble felt i Ringsaker i januar og som veide 50 kilo, var født i det helnorske Julussa-reviret i 2015. Foto: Jan Huseklepp Wilberg/SNO
Født i Norge: Ulven som ble felt i Ringsaker i januar og som veide 50 kilo, var født i det helnorske Julussa-reviret i 2015. Foto: Jan Huseklepp Wilberg/SNO

– Det er et klart hovedmønster at ulver som registreres døde av ulike årsaker i Norge har vandret ut fra føderevir i Sverige eller revir på grensen mellom Norge og Sverige (se tabell nederst i saken), sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
 

Kommer fra Sverige

Siden 20. juli 2015 viser DNA-analysene til Rovdata at til sammen 15 av 18 døde ulver utenfor ulvesonen i Norge var født i helsvenske revir (11) eller grenserevir (4). En av ulvene, som ble funnet død i fjæra i Altafjorden, var en finskrussisk immigrant (lenke til nyhetssak). De to resterende ulvene var født i helnorske revir.

– Bildet dette danner samsvarer godt med et påvist mønster fra forskning om at unge skandinaviske ulver på vandring fra fødereviret har en tendens til å gå inn mot sentrum av bestanden. Det vil si at mange ulver født i Sverige vandrer vestover til grenseområdene og Norge, mens ulver født i Norge oftest utvandrer østover mot Sverige, forklarer Petter Wabakken, prosjektleder ved Høgskolen i Innlandet. 

(Saken fortsetter under kartet)

Kartet viser opprinnelsen til ulver som er registrert døde i Norge siden juli 2015. Kart: Rovdata
 

To med helnorsk føderevir

Det hender likevel at ulv som felles i Norge er født i revir her i landet. Ulven som ble felt i Ringsaker i januar var eksempel på en sjeldent registrert vandring vestover over Glomma av en ulv født i et helnorsk revir. DNA-analyser viser at denne hannen var født i Julussareviret.

En av de tre ulvene som ble registrert og tatt ut i Spekedalen nord for ulvesonen i sommer og høst hadde også vandret ut fra Julussa. De to andre var født i grenserevir, henholdsvis Juvberget og Slettås.

Når ulvenes revirgrenser kartlegges hver vinter hender det at statusen mellom helnorsk og grenserevir kan endre seg, og dette ser vi blant annet i Slettåsreviret.

– Data fra radiomerkede ulver viser at Slettås i vinter igjen er et grenserevir, etter at ulvene, som i vintersesongene 2013/14 og 2014/15, nå også har vært på svensk side av riksgrensa lengst nord i Värmlands län, forklarer Wabakken.
 

Rovdata analyserer vevsprøver

Rovdata har gjennomført DNA-analyser av vevsprøver fra alle de 23 ulvene som er registrert døde i Norge siden 1. juli 2015 fram til dags dato.

– I tillegg til de 18 som ble registrert døde utenfor ulvesonen, ble det registrert fem døde ulver innenfor sonen. Dette gjelder lederparet i Østmarka, der tispa ble felt i nødverge (Lenke til nyhetssak), mens hannen, som var hardt rammet av skabb, ble felt av dyrevernhensyn (lenke til nyhetssak). To ulver er blitt illegalt felt, hvorav den ene (Trysil) var en immigrant fra Finland eller Russland (lenke til nyhetssak), mens den andre (Kongsvinger) kom fra et føderevir i Sverige. Den siste ulven, som ble funnet død bak hoppbakken på Rena, var født i Julussa. Denne ulven har foreløpig uavklart dødsårsak (Lenke til nyhetssak) sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata. 

– Vi vil fortsette arbeidet med å DNA-registrere alle døde ulver som felles under jakt eller dør på andre måter i tiden fremover. Sånn sett kjører vi løpende analyser av vandringsmønsteret hos skandinavisk ulv. Alle resultater blir lagt i Rovbase når de er klare, avslutter Flagstad (Lenke til Rovbase).
 

Ulv registrert død utenfor ulvesonen:

RovbaseID Dødsårsak Funnetdato Individ Kjønn Føderevir Fellingssted - kommune
M407924 Skadefelling 20.07.2015 V534+ Hunn Slettås 3 (N/S) NORD-FRON
M408263 Jakt - Rifle 20.10.2015 V593+ Hann Gimmen 3 (S) GOL
M408264 Jakt - Rifle 25.10.2015 V570+ Hann Rackstad 2 (S) FYRESDAL
M491472 Jakt - Rifle 17.11.2015 V589+ Hunn Loka 3 (S) STOR-ELVDAL
M491475 Jakt - Rifle 18.11.2015 V573+ Hunn Loka 3 (S) RENDALEN
M491899 Jakt - Rifle 11.01.2016 V601+ Hann Glaskogen 3 (S) FLEKKEFJORD
M491975 Jakt - Rifle 30.01.2016 V587+ Hann Kindla 1 (S) TOKKE
M492204 Ukjent 24.04.2016 V625+ Hann Finsk-russisk immigrant ALTA
M492326 Skadefelling 22.05.2016 V632+ Hunn Lingbo 1 (S) STANGE
M492333 Skadefelling 25.05.2016 V629+ Hunn Sjunda 1 (S) LESJA
M492388 Skadefelling 19.06.2016 V630+ Hunn Gimmen 3 (S) NORD-FRON
M492397 Skadefelling 28.07.2016 V583+ Hann Julussa 9 (N) RENDALEN
M492716 Jakt - Rifle 06.10.2016 V648+ Hunn Prästskogen 3 (S) FROLAND
M492777 § 17. Nødverge 26.10.2016 V640+ Hann Gimmen 3 (S) LIERNE
M492812 Jakt - Rifle 03.11.2016 V543+ Hann Hærsjø (N/S) STOR-ELVDAL
M492959 Skadefelling 02.12.2016 V609+ Hann Slettås 3 (N/S) RENDALEN
M492960 Skadefelling 02.12.2016 V600+ Hunn Juvberget 4 (N/S) RENDALEN
M493166 Jakt - Rifle 11.01.2017 V584+ Hann Julussa 9 (N) RINGSAKER

Ulv registrert død innenfor ulvesonen

RovbaseID Dødsårsak Funnetdato Individ Kjønn Føderevir Fellingssted - kommune
M408227 § 17. Nødverge 13.10.2015 V505+ Hunn Østmarka (N) LØRENSKOG
M491983 Ulovlig felling 17.12.2015 V588+ Hann Finsk-russisk immigrant TRYSIL
M492015 § 18 c. Særlige tilfeller 19.01.2016 V408+ Hann Dals-Ed/Halden 5 (N/S) ENEBAKK
M492568 Ulovlig felling 05.05.2016 V634+ Hann Rackstad 2 (S) KONGSVINGER
M493070 Ukjent 15.08.2016 V549+ Hunn Julussa 9 (N) ÅMOT

 

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.

  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.

  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.

  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.

  • Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet og samarbeider med Høgskolen i Innlandet, som underleverandør til feltovervåkingen av ulv i Norge.

  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.

  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktpersoner:

Sist oppdatert: 01.02.2017 15.42.11

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka