Snarveier

Ulven kan være tilbake i Mossereviret

Publisert 24.09.2015

DNA-analyser av skit og bilder fra viltkameraer kan tyde på at ulv igjen har slått seg ned i det gamle Mossereviret. Det er ti år siden sist, og den nyankomne ulven stammer fra Østmarka.

Viltkamerabilde fra Mossereviret av det som høyst sannsynlig er ei revirhevdende ulvetispe. Foto © http://viltkamera.nina.no/
Viltkamerabilde fra Mossereviret av det som høyst sannsynlig er ei revirhevdende ulvetispe. Foto © http://viltkamera.nina.no/

Det ble i vinter funnet ekskrementer etter ulv i det gamle Mossereviret i Østfold, som ligger mellom Moss og Askim. Fire skitprøver ble samlet inn i Hobøl og Våler kommune i februar og mars og sendt for DNA-analyse hos Rovdata. Viltkameraer i området har også tatt flere bilder av ulv.

Positive DNA-prøver

– Skitprøvene viste seg å stamme fra ei ulvetispe, som ble født i 2013 i Østmarka reviret, utenfor Oslo. Hun er altså søster til den nåværende ledertispa i Østmarka. Sammenstilt med viltkamerabilder tatt av ulv i området over det siste året, kan det tyde på at hun har etablert revir i området, forteller Øystein Flagstad, som er genetiker i Rovdata.

Det er i så fall ti år siden sist det ble påvist revirhevdende ulv i dette området.

For tidlig til å konkludere

Flagstad poengterer at det fortsatt gjenstår sporing på snø den kommende vinteren for å kunne konkludere med sikkerhet om ulv har etablert seg i området.

– Vi kan heller ikke si med sikkerhet at viltkamerabildene som er tatt i området er av samme ulv, og om dette er ulvetispa. Gjentatte bilder av ulv over en så lang periode tyder imidlertid på at det er stasjonær ulv i området. Sporing og DNA-analyser utover høsten og vinteren vil gi oss nærmere svar på om tispa fortsatt er der, og om hun har fått seg en partner, forteller han.

Forrige yngling i 2001

Det ble registrert to ynglinger i dette reviret tidlig på 2000-tallet. Fra vinteren 2002/2003 og ytterligere to vintre framover ble det imidlertid bare sporet ei enslig revirmarkerende tispe i reviret.

– Etter dette er det ikke fanget opp revirhevdende ulv i dette området, før nå, avslutter Flagstad.

Fakta om overvåkingen av ulv i Skandinavia:

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge og for at oversikten over hvor mange individer det er i landet er best mulig.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer.
  • Hovedfokuset er på hvor mange ulvekull som blir født hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og par som hevder revir.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Høgskolen i Hedmark (HiHM) er på oppdrag fra Rovdata gitt ansvaret for overvåkingen av ulveflokker, par og stasjonære, enslige ulver i Norge.
  • Statens naturoppsyn (SNO) følger opp de individene som ikke har etablert egne territorier.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • I Sverige er det länsstyrelsene som har ansvaret for å registrere ulv i sine län, mens Viltskadecenter koordinerer og kvalitetssikrer registreringen på nasjonalt nivå, på oppdrag fra Naturvårdsverket.

Kontaktperson:

Sist oppdatert: 24.09.2015 01:55:30

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka