Nyheter fra Rovdata
Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

Bestandsstatus for de store rovdyrene i Norge

16.05.2019
Rovdata har i et brev til Miljødirektoratet oppsummert status for de fire store rovdyrene jerv, brunbjørn, ulv og gaupe i Norge.   
 
Færre ulver og ulvekull i Norge

Færre ulver og ulvekull i Norge

15.05.2019
Det er i vinter registrert en nedgang både i antall ulv og kull med ulvevalper i Norge, sammenlignet med toppåret i fjor.    
 
Ber folk på tur samle jervebæsj

Ber folk på tur samle jervebæsj

17.04.2019
Tradisjonen tro oppfordrer Rovdata folk på tur til å samle inn jervebæsj i påska. Prøver kan plukkes opp i plastposer og leveres til Statens naturoppsyn (SNO) i området.   
 
Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang

Bjørner med østlig opphav påvist i Sverige for første gang

12.04.2019
Den skandinaviske bjørnebestanden er relativt robust og har god utveksling av individer og gener med nabobestandene. Dette fremgår i en ny studie som har undersøkt genetikk hos hannbjørner over store...  
 
God genflyt hos jerv i Skandinavia

God genflyt hos jerv i Skandinavia

09.04.2019
Jerven har ingen tydelige barrierer i Skandinavia og kan spre genene sine over store områder. Det viser en ny studie, hvor materiale fra om lag 1 700 jerver fra hele utbredelsesområdet i Fennoskandia...  
 
Her er årets jerveteller!

Her er årets jerveteller!

04.04.2019
Fram mot sommeren kan du følge med på hiregistreringen av jerv rundt omkring i landet i jervetelleren på www.rovdata.no .   
 
Oppgang i bjørnebestanden

Oppgang i bjørnebestanden

03.04.2019
Etter mange år med nedgang ble det i fjor registrert ti prosent flere bjørner i Norge, sammenlignet med året før. Størst økning er det i antall hunnbjørner.   
 
99-102 ulver i Norge

99-102 ulver i Norge

29.03.2019
Det er så langt i vinter påvist 99-102 ulver innenfor Norges grenser. 64-66 av dem er kun påvist i Norge, 23-24 er påvist på begge sider av riksgrensen mot Sverige, mens 12 ulver fortsatt har uklar g...  
 
Har funnet DNA fra de aller fleste ulver

Har funnet DNA fra de aller fleste ulver

14.03.2019
Vinterens registrering av ulv i Norge pågår fortsatt, men nærmer seg slutten. Per 1. februar var det registrert 93-99 ulver innenfor landets grenser. En svært stor andel av disse er også registrert m...  
 
Ulvehann flyttet med valper til ny tispe

Ulvehann flyttet med valper til ny tispe

04.02.2019
Hannen og tispa fra grenserevirene Bograngen og Juvberget har dannet en ny ulvefamilie i sistnevnte revir. Da Bograngen-hannen mistet maken, tok den med seg to valper til naboreviret.   
 
Side 1 av 33Første   Forrige   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Neste   Siste   
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka