Snarveier - Gaupe

Gaupe

Foto: Petter Kaald
Foto: Petter Kaald/Statens naturoppsyn

Gaupe (Lynx lynx) er det eneste ville kattedyret i Norge. Arten lever hovedsakelig i skogsområder over store deler av Norge, og de tetteste bestandene er i Midt-Norge og på Østlandet.

Gaupa er utbredt over store deler av Europa og Asia. Arten har status som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015.

Rovdata har ansvaret for overvåkingen av gaupe i Norge og for at oversikten over hvor mange gauper det er i landet er best mulig.

 

Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka