Snarveier - Ulv
Kart over ulverevir

Klikk på kartet for å forstørre

Foreløpig status

Sist oppdatert:  11.01.2018  (Oppdateres én gang i måneden)

På denne siden finner du en oversikt over hva som hittil er registrert av ulv i Norge og grenserevir vinteren 2017-2018. Registreringsarbeidet følger gjeldende instruks for overvåking av ulv i Norge og Sverige (se lenke).

De foreløpige resultatene er sammenfattet i tabell og kart. Vær oppmerksom på at begge viser foreløpige data og kan bli endret etter hvert som det samles inn mer data i form av nye observasjoner, sporinger og DNA-analyser.

Revir nr Revir/Område Land Fylke/län Sosial status 2017-18 Kull født i 2017 Antall ulver 2017-18
1 Osdalen N Hedmark Familiegruppe Ja 10
2 Julussa N Hedmark Familiegruppe Ja 6-7
3 Letjenna N Hedmark Familiegruppe Ja 6
4 Kynna N Hedmark Familiegruppe Ja 5
5 Mangen N Akershus/Hedmark Familiegruppe Ja 4
6 Østmarka N Akershus Familiegruppe Ja 3
7 Hobøl N Østfold Familiegruppe Ja 3
8 Slettås N/S? Hedmark/Värmland? Familiegruppe Ja 7
9 Flisberget N/S Hedmark/Värmland Familiegruppe Ja 5
10 Kockohonka S/N Värmland/Hedmark Familiegruppe Ja 6
11 Skugghöjden S/N Värmland/Hedmark Familiegruppe Ja 5
12 Magnor S/N Värmland/Hedmark Familiegruppe Ja 7
13 Boksjø N/S? Østfold/V Götaland? Familiegruppe Ja 5
14 Koppang N Hedmark Revirmarkerende par Nei 2
15 Elvdal N Hedmark Revirmarkerende par? Nei 2
16 Gräsmark N Hedmark Revirmarkerende par ? 2
17 Varåa N/S Hedmark/Värmland Revirmarkerende par? ? 2
18 Flisdalen S/N? Värmland/Hedmark? Revirmarkerende par ? 2
19 Rømskog N/S? Østfold/Värmland? Revirmarkerende par ? 2
20 Aurskog N Akershus ? ? 2
Heggeriset N Hedmark Ikke stasjonær Nei 1
Jordet-Blikfjellet N Hedmark Stasjonær? Nei 1
Rena vest N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Åsta V N Hedmark Stasjonær? Nei 1
Starmoen N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Stor-Bronken N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Stange N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Stange N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Varaldsjøen N Hedmark Ikke stasjonær? Nei 1
Aursmoen N Akershus Stasjonær? Nei 1
Rødenes N Østfold/Akershus Stasjonær Nei 1
Totalt (inkl 21 døde) 97-98
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka