Snarveier

Rovdyrsaker på nett

Vi har satt opp et søk i vår medieovervåker Retriever for å samle aktuelle saker om rovdyr for deg i dagens nettaviser. På listen nedenfor vil du finne saker relatert til overvåking av de fire store rovdyrene og kongeørn fra norske nettaviser det siste døgnet. Savner du noen saker? Tips oss gjerne på rovdata@rovdata.no

 • Felles ulv, delt forvaltning ( 22 Nov 2017 )
  Nationen: Skandinavias ulver lever i trofast ekteskap. Forvaltningen har knapt fast følge, skriver Hans Bårdsgård i denne kommentaren. Julegrisen er ikke før i butikken, så stanses ulvejakta på Østlandet etter juridiske vurderinger. Hørt den før?
 • Nå får Norges eldste jerv «evig liv» ( 22 Nov 2017 )
  NRK Trøndelag: Ikke mange fikk se den berømte «Vaffeljerven» i levende live, men nå kan snart alle beskue det sky rovdyret på Vitenskapsmuseet i Trondheim. Norges eldste jerv gikk under mange navn: Jervtrud, Jervinnen, Vaffeljerven, Ind50 og Bymarka-jerven.
 • Tines nye melkekartonger til jul har satt sinnene i kok ( 22 Nov 2017 )
  Nettavisen: - En hån mot bøndene. Det nærmer seg desember, og tradisjonen tro har Tine kommet med sine juledekorerte melkekartonger. Og som vanlig er det både nisser og snø å se, samt elementer av folklore og folkeeventyr.
 • Vedum frykter konsekvensene ( 22 Nov 2017 )
  Østlendingen: Trygve Slagsvold Vedum frykter konsekvensene av den frustrasjonen og apatien som sprer seg som resultat av regjeringas ulvepolitikk.
 • Frykter ny sauemassakre ( 22 Nov 2017 )
  Norsk Sau og Geit: Tirsdag stoppet Oslo Tingrett lisensjakta på ulv. - Vi er sterkt bekymret for konsekvensene for beitenæringa, sier styreleder Kjell Erik Berntsen i NSG.
 • Sp vil ha tidsramme for nytt ulvevedtak ( 22 Nov 2017 )
  Adresseavisen: Flere partier, med Senterpartiet i bresjen, ba Vidar Helgesen svare om ulvejakt etter at Oslo tingrett tirsdag stanset jakta midlertidig.
 • Sp vil ha tidsramme for nytt ulvevedtak ( 22 Nov 2017 )
  Avisen Agder: Flere partier, med Senterpartiet i bresjen, ba Vidar Helgesen svare om ulvejakt etter at Oslo tingrett tirsdag stanset jakta midlertidig.
 • Helgesen i tenkeboksen ( 22 Nov 2017 )
  NRK Hedmark og Oppland: Miljøminister Vidar Helgesen har ennå ikke avgjort om han vil anke avgjørelsen i Oslo tingrett i går der lisensjakta på ulv utenfor ulvesonen ble midlertidig stoppet.
 • Midlertidig stopp i lisensfelling av ulv i Hedmark og Akershus ( 22 Nov 2017 )
  iSolør: Oslo tingrett ga den 21. november WWF medhold i kravet om at den pågående lisensjakta på ulv i Hedmark og Akershus skal stanses midlertidig, i påvente av kommende rettssak. Klima- og miljødepartementet fattet den 25.
 • En ulvedom som må ankes ( 22 Nov 2017 )
  Gudbrandsdølen Dagningen: Oslo tingrett har gitt miljøorganisasjonen WWF medhold i midlertidig stans av den pågående lisensjakta på ulv utenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. Fem av 12 ulver er felt før jakta nå blir stanset.
 • Oslo tingrett stanser ulvejakten ( 21 Nov 2017 )
  Norges Skogeierforbund: WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen. I påvente av rettens behandling av saken har WWF bedt om midlertidig stans i den pågående ulvejakten utenfor ulvesonen.
 • Regjeringa får beskjed om å rydda opp etter stopp i ulvejakta ( 21 Nov 2017 )
  Firda Tidend: - At ulvejakta utanfor ulvesona i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark no blir stoppa mellombels, er svært uheldig og kjem til å få alvorlege konsekvensar både for beitedyr, matproduksjon og befolkninga i dei områda det vedkjem,
 • Stans i lisensjakten på ulv region 4 og 5 ( 21 Nov 2017 )
  Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Oslo tingrett har i dag gitt WWF medhold i kravet om at lisensjakten på ulv skal stanses inntil det foreligger en endelig dom i søksmålet fra WWF om at vedtaket i Klima- og miljødepartementet fra 25. september skal kjennes ugyldig.
 • Bondelaget: - Dette er krise ( 21 Nov 2017 )
  Eidsvoll Ullensaker Blad: Ulvejakten utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.
 • Retten mener forvaltningsfeil står i veien for ulvejakt ( 21 Nov 2017 )
  MyNewsdesk: I dag kom dommen fra Oslo tingrett som stanser ulvejakta midlertidig. WWF har saksøkt staten og krever ny norsk ulveforvaltning.
 • Bøndene reagerer kraftig på at domstol stanser ulvejakta ( 21 Nov 2017 )
  Demokraten: Miljøbevegelsen jubler, men bøndene reagerer med vantro på at Oslo tingrett stopper ulvejakta midlertidig. - Det kan ikke være sant.
 • Sp: - Heilt uhaldbart at ulvejakta blir stoppa ( 21 Nov 2017 )
  Firda Tidend: - At ulvejakta utanfor ulvesona i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark no blir stoppa mellombels er svært uheldig og kjem til å få alvorlege konsekvensar både for beitedyr, matproduksjon og befolkning i dei ramma områda, seier Ole André Myhrvold,
 • Sp: - Helt uholdbart at ulvejakta blir stanset ( 21 Nov 2017 )
  Dagbladet: Sp reagerer sterkt på domsavgjørelsen om midlertidig stans i ulvejakta og mener konsekvensene kan bli alvorlige.
 • Ulvebombe ( 21 Nov 2017 )
  Nationen: Kjennelsen om stans i ulvejakta rokker terrorbalansen i norsk rovdyrpolitikk, skriver Hans Bårdsgård i denne kommentaren. Jakta på 26 ulver utenfor ulvesonen er stoppet. Slik jakt må ikke true bestandens overlevelse, heter det i loven.
 • Stopp i jakt på ulv ( 21 Nov 2017 )
  Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Igangsatt lisensjakt på ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark stanses umiddelbart etter en avgjørelse i Oslo tingrett. WWF har fått medhold av Oslo tingrett i begjæring om midlertidig forføyning.
Binne med tre unger
Jervetispe med to unger
Sjeldent jervebesøk i Østfold
Gaupemor med unger
Ulvevalper i Østmarka 2013
Nye bilder av ulvene i Østmarka